in ,

Her ilçeye bir CSÜS Danışmanlık Merkezi açılmalı

Kadıköy’de bir süre önce hizmete giren cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilendirme ve danışmanlık merkezi büyük ilgi gördü. CİSÜ Platformu, buna benzer merkezlerin ülke geneline yayılması gerektiğine işaret etti.

CİSAM’da bir klinik psikolog, bir ebe/hemşire, bir sosyolog ve iki büro personeli hizmet veriyor.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu, Türkiye genelinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında ücretsiz danışmanlık veren merkezlerin artması gerektiğine dikkat çekti. Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAPV) bir süre önce hizmete açtığı Kadıköy Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi (CİSAM), Türkiye’de yerel yönetim tarafından açılan ilk CSÜS Danışmanlık Merkezi olma niteliği taşıyor. 

SODEV’den üremeye Dayalı Haklar, Ebeveynlik ve Gebelik Eğitimi konusunda sunulan en iyi uygulama ödülünü alan Merkez, çocuk, genç, kadın, LGBTİ+ vatandaşların eşit, kapsayıcı ücretsiz hizmetlere erişimini sağlamayı amaçlıyor. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hak ve hizmetlerinin, uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında yer alan ve ulusal düzeyde sosyal bir hak olarak tanımlanan bir sağlık hakkı olduğunu belirten CİSAM Çalışanı Güler Morgül “Cinsel sağlığın korunabilmesi için; tüm insanların cinsel haklarına saygı duyulmalı, bu haklar korunmalı ve uygulanmalıdır. Üreme Sağlığı, üreme sistemiyle alakalı tüm konularda fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşun tam olarak sağlandığı ve üremeyle ilgili hastalık veya zafiyetin olmayışıyla sınırlı kalmayan sağlıklı olma halidir. Bu kapsamda kurduğumuz CİSAM’da toplum sağlığını, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler açısından bütüncül değerlendiriyoruz. Açıldığımız günden bu yana ne kadar fazla insanın hayatına dokunabildiğimizi ve bunun önemini gördük. İnsanların cinsel sağlık ile ilgili yargılanmadan ve ayrımcılıktan uzak, eşitlik ve farklılıklara saygı prensibiyle hareket ederek insan onurunun, mahremiyetin ve kişisel bilgi gizliliğinin korunduğu çalışma ortamıyla doğru bilgiye erişmeleri için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülke genelinde bu merkezlerin artması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

CİSAM’da bir klinik psikolog, bir ebe/hemşire, bir sosyolog ve iki büro personeli hizmet veriyor. Kadıköy Belediyesi Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nde görevli kadın doğum uzmanıyla koordineli bir şekilde çalışan merkez, başvuran bireylerin bilgi ve danışmanlık almasının ardından jinekolojik muayene, ultrasonografi, gebelik takibi, RİA (spiral)uygulaması, crio uygulaması, smear ve HPV testi gibi sağlık hizmetleri ile buluşması için gerek Kadıköy Belediyesi gerekse de Kadıköy sınırları içindeki diğer sağlık kurumlarıyla iş birliği yapıyor.  

Gizlilik esasıyla hizmet veriliyor

Merkezin bütün hizmetleri; hak temelli çalışma prensibiyle bilimsel yöntemler doğrultusunda etik ilkeler gözetilerek ve gizlilik esasıyla veriliyor. Merkezde, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında bilimsel ve güncel bilgi ve danışmanlık, aile planlanması, gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı bilgi ve danışmanlık, tanı öncesi ve sonrası takip, çocukların cinsel gelişimiyle ilgili bilgi ve danışmanlık, gebelik, lohusalık ve yeni doğan, adet hijyeni ve adet döngüsü,  cinsel/üreme sistemine ilişkin sağlık sorunları, cinselliğin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili ücretsiz bilgi ve danışmanlık veriliyor. Cinsel sağlığı koruyucu yöntem ve hizmetlere erişimde yaşanan engelleri azaltmak için hijyenik ped, kondom gibi desteklerin sunulduğu merkezde, Kadıköy Belediyesi’ne ait sağlık merkezleri ile kamu sağlık kuruluşlarına tanı ve tedavi için yönlendirme yapılıyor. 

Merkezde ayrıca, Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Yeni Doğan Sağlığı, Güvenli Cinsellik, Ergen Sağlığı, Çocukların Bedensel Söz Hakkı Eğitimi, Kadın Sağlığı Eğitim Programı, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı gibi eğitimler ve atölye çalışmalarının yanı sıra uzman kişilerin gerçekleştirdiği seminerler veriliyor.

CİSÜ Hakkında  

CİSÜ Platformu, cinsel haklar ve üreme haklarının temel insan hakları kapsamına girdiği kabulüyle; cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek üzere çalışan; ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, meslek örgütleri ve akademisyenlerin bir araya gelerek bireyin özel hayatında ve kamusal alanda ortak savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. CİSÜ Platformu 2013-2018 yılları arasında Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu adıyla çalışma yürütmüştür. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı Platformunun Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 2020 yılı şubat ayı itibariyle Platform çalışmaları yeniden aktive olmuştur. Platform cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması, kadın sağlığı, halk sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, engellilik, sığınmacı ve mülteciler, gençlik ve hukuk alanında çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları ve bireysel üyelerden oluşmaktadır.     

What do you think?

10k Points
Upvote Downvote

MS-Hund für Selma Blair

Vorhang auf für die Gefährdungsbeurteilung