in ,

İzmir, Zehirsiz Kent Olma Yolunda

Buğday Derneği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buğday Derneği’nin yürüttüğü Zehirsiz Kentler Kampanyası’nın talepleri doğrultusunda İyi Niyet Belgesi’ni imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle yürüttüğü “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi kapsamında başlatılan Zehirsiz Kentler Kampanyası’na katılma kararı alarak tüm canlıların yaşamını tehdit eden pestisitlerden ve biyosidal ürünlerden arınma yolunda kararlı bir adım attı. 

Kampanya talepleri doğrultusunda imzaladığı ‘Zehirsiz Kentlere Doğru İyi Niyet Belgesi‘ ile İzmir halkının daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için 2025 yılına kadar herbisit (ot zehiri) kullanımının sonlandırılmasının ve 2040 yılına kadar zararlılarla mücadelede tamamen ekolojik ve doğa dostu uygulamalara geçileceğinin sözünü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zehirsiz kentlerin öncü belediyeleri arasına adını yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi’nden sonra, İyi Niyet Belgesi’ni imzalayan Türkiye’nin dördüncü belediyesi oldu.

Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Ertuğrul Tugay, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Kerem Girişken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Huri Aldırmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Mesul Müdürü Gülşah Erginer, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Strateji Kurulu Üyesi Oya Ayman, Ege Bölgesi Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Pembe Albayrak Emül, Proje Yürütücüsü İstem Sever ve İletişim Koordinatörü Ayşe Nur Ayan katıldı.

Tunç Soyer: “Kentte de kırda da zehir kullanmamamız lazım”

İyi Niyet Belgesi’nin imza töreninde bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uğruna çalıştığınız meseleler, bizim de meselelerimiz. Bizim de çözüm bulmak istediğimiz konular. Ortak bir irademiz var. Zehirsiz İzmir için çalışmak son derece önemli. Bu konuda hedeflerimiz büyük olmalı. Kentte de kırda da zehir kullanmamamız lazım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 ilçede gerçekleştirilen biyosidal ürün uygulamalarında doğa dostu bir yaklaşımla alternatif entegre haşere mücadele yöntemleri kullandıklarını aktaran Soyer, “Çalışmalarımızın en önemli basamağını bakteri kökenli biyolojik larvasitler ile gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra fiziksel mücadele (derelerin ıslahı ve temizliği, kimyasal içermeyen tuzaklar) yöntemleriyle de larva mücadelemizi desteklemekteyiz.” açıklamasını yaptı.

Soyer sözlerini şu sözlerle sürdürdü: “Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile yollarımızın kesiştiği bu noktada çevrenin doğal dengesini bozmamak, insan ve diğer tüm canlılara zarar vermemek için zehirsiz kent vizyonumuza uygun olarak kimyasal mücadele yöntemlerini her geçen yıl azaltacağımıza, mümkün mertebe gerekmediği sürece de kullanmayacağımıza söz vermekteyiz.”

Biyosidal ürün uygulaması yapan diğer belediyelerle de aynı paydada birleşmeyi umut ettiklerini belirten Soyer, “Yarının doğasını toprağa, suya, havaya duyduğumuz şefkatle bugünden yaratacağız” dedi.

Soyer, İyi Niyet Belgesi’nin imzalanması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atacağı adımları şöyle açıkladı:

  1. Belediye kontrolü altındaki halka açık alanlarda herbisit (ot zehiri) kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması; diğer pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımının ise 2040 yılına kadar %30 azaltılması.
  2. Tüm pestisit ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması.
  3. Pestisit ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal madde içeren biyosidal ürün yasağının, halka açık özel alanlarda ve yaşam alanlarının yanındaki tarım alanlarında uygulanması için katılımcı stratejik eylem planının belirlenmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilerek katılımcı olmalarına yönelik çağrı yapılması; bu konuda kent konseylerinde bir çalışma grubu oluşturulması.

‘Zehirsiz Kentlere Doğru İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İyi Niyet Belgesi’nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı bir gelecek için Zehirsiz Kentler

Buğday Derneği Ege Bölgesi Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Pembe Albayrak Emül ise imza töreninde yaptığı konuşmada, doğaya ve onun döngülerine karşı insan eliyle yapılan her müdahalenin sağlık sorunları, çevre felaketleri ve ekonomik kayıplara yol açtığına dikkat çekti: “Çözüm daha fazla pestisit kullanmakta değil; doğa ile uyumlu yaşamayı öğrenmek, insan merkezci bakış açısını bırakmak, kendimizi doğanın bir parçası olarak tekrar tanımlamak, üretim ve tüketimde doğayı, doğal döngüler ve süreçleri esas alan, onlar ile uyumlu modeller, teknikler, yöntemler ve sistemler geliştirmekte.”

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından sağlıklı bir gelecek için yürütülen çalışmaların

kamuoyu ve karar vericiler nezdinde karşılık bulmasını umut verici olarak değerlendiren Pembe Albayrak Emül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ve Türkiye’de zehirsiz kent olma yolunda önemli adımlar atılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi, halk sağlığını tehdit eden zararlılar ile mücadele konusunda ekolojik ve doğa dostu alternatiflere yönelmeye başlayan belediyelerimizin ortaya koyduğu iyi örnekler, model uygulamalar sayesinde önümüzdeki yıllarda bu kararlılığı beyan eden belediyelerin artacağını ümit ediyoruz.”

Buğday Derneği ve Zehirsiz Sofralar Platformu olarak belediyeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktaran Emül, tüm belediyeleri ve vatandaşları Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek olmaya davet etti.

Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek olmak için: Change.org/ZehirsizKentler

Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi Hakkında:

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile Nisan 2021-Mayıs 2022 döneminde yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında, sağlıklı bir gelecek için bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler, kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin/biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı ve alternatif uygulamaların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından başlatılan Zehirsiz Kentler Kampanyası (Change.org/ZehirsizKentler) ile, belediyelerden zehirsiz kent olma yolunda kararlı bir adım atarak; en geç 2025 yılına kadar herbisit kullanımının tamamen sonlandırılmasına, 2030 yılına kadar diğer tüm pestisit ve biyosidal ürün kullanımının %50 azaltılmasına ve 2040 yılına kadar da tüm bu ürünlerin kullanımının tamamen sonlandırılmasına dair ‘Zehirsiz Kentlere Doğru İyi Niyet Belgesi’ imzalamaları ve bu yönde katılımcı bir stratejik eylem planı oluşturmaları talep ediliyor.

Proje kapsamında, pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin zararları ve zehirsiz yöntemleri anlatan kaynakların yer aldığı bir web sitesi (www.zehirsizkentler.org) hazırlandı.

Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği danışmanlığında, durum tespiti yapmak amacıyla Türkiye’deki belediyelerde bir anket uygulanarak durum tespiti yapıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 47 belediyeden 54 departmanın katıldığı anket sonuçları “Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum Analizi Raporu”nda yayınlandı. 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden belediye temsilcilerinin ve uzmanların katılımıyla 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Belediyeler Çalıştayı’nda, vektörle mücadelede doğa dostu alternatifler ve bunların uygulanması konusunda bilimsel yaklaşımların, kurumlar arası işbirliğinin ve halkın katılımının önemi ele alındı. Belediye temsilcileri ile birlikte iyi örnekler ortaya koyan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlendi. Buğday Derneği’nin belediyeler ile geliştirdiği işbirliği çerçevesinde zehirsiz uygulamaların yaygınlaşması için adımlar atıldı, belediyeler arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Hem belediyelere hem de vatandaşlara yönelik hazırlanan bilgilendirici webinarlar ve videolar ile zehirsiz uygulamaların kullanımı teşvik edildi; belediyeler arasındaki iletişim ve işbirliği geliştirildi.

Belediyelere zehirsiz kent olma yolunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve deneyimler konusunda destek olmak amacıyla “Belediyeler İçin Zararlılarla Zehirsiz Mücadele Rehberi” ve vatandaşlara evlerde ve bahçelerde zararlılarla mücadele için uygulanabilecek alternatif yöntem ve teknikler hakkında yol göstermek amacıyla “Vatandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere Doğru Uygulamalar Rehberi” yayımlandı. 

Kampanya döneminde bugüne kadar, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Zehirsiz Kentlere Doğru İyi Niyet Belgesi’ni imzaladı.

What do you think?

3.3k Points
Upvote Downvote

Wizz Air, Ankara ve Abu Dabi arasında direkt uçuşlara başladı

10.000 fordern sozial gerechte Agrarwende und gutes Essen für alle