in , , ,

Hamburglu Bakan’dan Türkçe Bilgilendirme

Hamburg’un Maliye Bakanı Dr. Andreas Dressel Türkçe yayınlanan bildiri ile yürürlükteki yardımları açıkladı

Hamburg Maliye Bakanı Dr. Andreas Dressel

ALMANYALILAR – Hamburg’da faaliyet yürüten Türkiyeli işletmelerin salgın nedeniyle alınan tedbirler yüzünden olumsuz etkilenmeleri, eyaletteki koruma paketi ve mevcut yürürlükteki yardımlar hakkında Maliye Bakanı Dressel özellikle Türkiyeli işletmelere hitap eden bir bildiri yayınladı.

Bildiride zor ve ağır koşulların devam ettiğini, yeniden açılma perspektiflerinin ama ufukta belirmeye başladığını, salgının son evresine gelinmiş olunsa da alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen işletmelerin ayakta kalma sorunlarının hala tehdit altında olduğuna değinildi.

Bakan salgının başlangıcından itibaren oluşturulan “Hamburg Koruma Paketi” ile 1,6 milyar avroyu aşan yardımları IFB adlı eyaletin yatırım ve teşvik bankasınca Hamburglu hak sahiplerine ödendiğini belirterek, yine altı milyar avro miktarında vergi kolaylıklarının sağlanmasıyla “Hamburg Korona-Ekonomiyi Koruma Paketi”nin daha güçlü bir donanıma sahip hale getirildiğini, yardımların ve işletmelerin ve istihdamın korunması için mücadele vermeye devam edeceklerini, bu yardımların diğer eyaletlere kıyasla başarılı bir şekilde yapıldığını belirtti.

“Geçici Yardım II” adlı uyarlamalar sayesinde sağlanan desteklerin çok daha cömert hale getirildiğini iddia eden Bakan bundan daha fazla işletmenin yararlanabildiğini, zarar edilen cironun düzeyine göre sabit giderlerin yüzde yüz iadesinin mümkün olacağını, kapatmalardan ağır biçimde ve çok uzun bir süre boyunca olumsuz etkilenen işletmeler için ek bir öz kaynak ödeneğinin belirlendiğini, perakendecilere de satılabilecek sezonluk mallarını ve bozulabilen ürünlerini olağanüstü zarar olarak kayıttan düşme olanaklarının sağlandığını, bu uygulamalara üreticiler ve toptancıların da dahil edildiğini, yine ek olarak serbest çalışanlara yapılan “Yeniden Başlama Yardımı” tahsisinin iyileştirildiğini öne sürdü.

Bakan yaptığı açıklamada “Vergi-Kamu Harçları- ve Kira Desteklerinin” yanı sıra “Hamburg İstikrar Fonu” aracılığıyla daha önceki teşviklerde mevcut olan eksikliği kapatmayı başardıklarını, özellikle orta ölçekli işletmelerin bir çoğunun kriz uzadıkça sıkıntıya düştüklerini, daralma yaşayıp iflas talebinde bulunma mecburiyetinin yeniden eksiksiz olarak yürürlüğe girmesinin durumu daha da sıkıntılı hale getirdiğini, böylesi bir sürece girilse dahi sunulan yardımlar hakkında bilgi alıp başvuruda bulunmanın yararlı olacağını, yerel istikrar fonu yardımlarının federal yardımların çoğundan farklı olduğunu ifade etti.

Tüm bunlara ek olarak eyalet hükümetinin Corona Recovery Fonds (CRF) adlı kurtarma fonu paketinin bir kez daha genişletilmesi ve yürürlülük süresinin uzatılmasını kararlaştırdığına değinen Dr. Dressel, orta ölçekli bir işletmeye şimdiye kadar sekiz yüz bin avro tutarındaki destek başvurusunun miktarının bir milyon sekiz yüz bin avroya kadar arttırıldığını, koruma paketi süresinin ise bu yılın sonuna kadar uzatıldığını, eyaletin sunduğu koruma paketinin bir parçası olan adı geçen fonun kapsamında yine sıkıntıya düşen yenilikçi girişimcilere ve büyümeyi hedeflemiş orta ölçekli işletmelere sessiz ortaklıklar biçiminde teşviklerin de sağlandığını, mevcut fonun genişletilmesi için belediyenin ek finans kaynağı olarak otuz milyon avro tahsis sunduğunu, böylece federal kaynaklarla birlikte toplam yüz milyon avroya kadar ilave kaynak sağlanabileceğini belirtti.

Yayınlanan bildiride yer alan bilgilere göre ayrıca, Hamburg Likidite Kredisi yanı sıra teşvik ve destek bankası İFB de artık doğrudan mikro krediler verebiliyor. Bu kredilerle; yeni girişimlerin kurulması ve sağlam bir zemine oturtulması, işletmelerin devralınması veya faaliyetlerinin genişletilmesi, somut yatırım projeleri, işletim araç ve gereçleri, ayrıca somut iş ve siparişlere ön finansman sağlanması destekleniyor. İşletmelere yönelik hâlen devam eden ve kısmen tamamlanmış olan Korona yardım paketlerine ek olarak Hamburg Eyalet Hükûmeti yeni bir destek paketi daha kararlaştırdı. Otuz milyon avro hacimli “Hamburg Digital“ isimli bu paket; dijitalleşme yönünde ilerlemeyi ve veri güvenliğini artırmayı hedefleyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere hitap ediyor.

Bugüne kadar çeşitli nedenlerden ötürü Korona yardımlarından faydalanamayan işletme sahiplerine seslenen Bakan, mağdur işletmecilerin Mağduriyet Fonu‘ndan yararlanabilmeleri için başvuruda bulunabileceklerini, Hamburg ekonomisi için toplamda 38.36 milyon avronun ayrıldığını, Mayıs ayı ortasından itibaren başlatılacak olan başvuru prosedürünün nihayet belirlendiğini, başvuruların 30 Eylül 2021 tarihine kadar sunulabileceğini, Hamburg’da işletmeler ve personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri için sağlam donanımlı bir mağduriyet fonunun yaratılması ve mağduriyet düzenlemesinin pragmatik bir hâle kavuşturulması için önceki haftalar boyunca yoğun bir mücadele verdiklerini, kısmen bunu başka eyaletlerle birlikte gerçekleştirdiklerini, kısmen de daha geniş tutulan ekstra olanaklar sunduklarını, bunu özellikle ve somut olarak, Korona krizinden çok ağır etkilendiklerini bildikleri, personel çalıştırmayan serbest meslek sahiplerine sunduklarını, Hamburg’da personel çalıştırmayan serbest meslek sahiplerinin mağduriyet yardımı için ya doğrudan kendilerinin başvurabileceklerini, ya da “denetleyici üçüncü“ olarak adlandırılan uzmanlar yardımıyla başvurabileceklerini, somut mağduriyetlerin giderilmesi için tahsis edilen bu mali kaynakların yetersiz kaldığı anlaşılırsa, Hamburg eyalet bütçesinden eklemeler yapılacağını, sıra dışı mağduriyeti kabul edilen her başvuruda bulunanın, bu paket uyarınca hak ettiği yardımı alması gerektiğini belirtti.

Hangi yardımların nereden nasıl alınacağı konusu hakkında 14 farklı linkin yer aldığı açıklamanın sonunda Bakan, kapatma sürecinin çok uzun sürmesi sonucunda birçok işletmenin köşeye sıkışmış vaziyette olduklarını bildiklerini, özellikle kent merkezinde ve semt merkezlerinde durumun vahim olduğunu bildiklerini, bunun böyle devam etmemesi için eyalet hükümeti olarak, kent merkezi ve semt merkezlerinin çeşitli hissedarları ve temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüklerini, hedeflerinin birlikte konseptler geliştirerek, çekiciliği arttıran başarılı etkinlik ve aktivitelerin tasarlanması olduğunu, şehir merkezi ve semt merkezlerine, kısa süre önce kararlaştırılan Yeniden Başlama Fonu kapsamında da maddi yardım sağladıklarına değindi.

Bakan Dr. Dressel son olarak da bir ricada bulunarak, sunulan geniş kapsamlı destek olanaklarının kullanılmasını istedi, herhangi bir noktada pürüz çıktığında, ya da ilgili kurumlarda ilerleme sağlanamadığında, eyalet bakanlığıyla veya kendisiyle iletişime geçilmesini, bunun için o mevkide olduklarını ifade etti.

Uygulamalardan sorumlu iki eyalet bakanlığı tarafından – Maliye ve Ekonomi Eyalet
Bakanlıkları – fiilen hayata geçirilen ve/veya hazırlık aşamasında olan somut tedbirlerle ilgili linkler:

1- Geçici Yardım III: federal destek:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert.html

2- Yeniden Başlama Yardımı: federal destek; personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri için:

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Neustarthilfe/neustarthilfe.html

3- Mağduriyet Fonu Yardımı: işletmeler & personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri için:

https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/15044694/2021-05-04-bwi-corona-haertefall/

4- Hamburg İstikrar Fonu (HSF): orta ölçekli işletmeler için (hacim: 1 milyar euro):

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hsf

5- Corona Recovery Fonds (CRF): küçük ölçekli işletmelere yönelik, süresi uzatıldı (hacim: takriben 100 milyon euro);

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/crf

6- İFB Kredi Programı (HKL): uzatıldı ve genişletildi, (hacim: 400 milyon euro):

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hkl

7- İFB Mikro Kredisi:

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburg-kredit-mikro

8- Hamburg Digital (DigitalCheck & DigitalInvest):

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburg-digital

9- Vergi kolaylıkları uzatıldı:

https://www.hamburg.de/fb/finanzaemter/

10 – Belediyenin kamu harçları desteği: 31.12.2021’e kadar uzatıldı:

https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/14568870/2020-11-03-fb-coronahh-corona-schutzschirm-bis-ende-2021-verlaengert/

11- Kira destekleri: en az 2021’in 3’ncü çeyreği sonuna kadar uzatıldı:

https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/14819244/2021-01-07-bwi-miethilfen/

12- Belediyenin kamu alımları mevzuatı kapsamında sağlanan kolaylıklar 31.12.2021’e kadar uzatıldı:

https://www.hamburg.de/fb/vergaberecht/

13- Hamburg Yeniden Başlama Fonu, kent merkezi ve semt merkezleri için:

https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/15042688/2021-04-30-neustartfonds-gestartet-miethilfen-verlaengert-mietzuschuesse-fuer-kreative-zwischennutzungen-bei-leerstand/

14- Hamburg Ekonomik İstikrar Programı #HWSP başlatıldı (hacim: takriben 900 milyon euro, Mali Raporun 41’nci sayfasında, başlık 3.4.):

https://www.hamburg.de/contentblob/15001998/4fcd4e9b99c3cb7ca08a68ee4ed81041/data/finanzbericht-2021-2022.pdf

What do you think?

10k Points
Upvote Downvote

A QUIET PLACE 2

Bu çelik aldığı suyu unutmadı