in ,

SOSYAL GİRİŞİM İSTANBUL PROJESİ’NİN PARTNERUP HIZLANDIRMA PROGRAMINDA 20 GİRİŞİM DESTEKLENDİ

İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurmayı amaçlayan programda farklı alanlardan 20 girişim desteklendi.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (Impact Hub İstanbul) ortaklığıyla gerçekleştirilen Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından PartnerUp Hızlandırma Programı tamamlandı.

Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı’nın kapanış etkinliği 31 Mayıs’ta Impact Hub Istanbul’da düzenlendi. İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal girişimlerin etki kapasitelerini artırmayı ve özel sektörle sürdürülebilir bağlar kurmalarını hedefleyen, sosyal girişimlerle kurumsal şirketler arasında köprüler kuran projenin son etkinliğine, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Yönetici Direktör Dr. Gonca Ondan, Vehbi Koç Vakfı Özel Projeler Yöneticisi Seçil Kınay Yılmaz ve Impact Hub Kurucu Ortağı Semih Boyacı da katıldı. 

Etkinlikte, sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için proje kapsamında atılan somut adımlar ve işbirliği hikâyeleri paylaşıldı. Sosyal etki yönetimi eğitimlerini tamamlayarak farklı kademelerde etkilerini ölçme ve yönetme becerisine ulaşan tüm PartnerUp girişimlerine etkinlik sonunda Sosyal Etki Yönetimi Sertifikası verildi. Bu sertifikayla, sosyal girişimlerin yatırımcıya sağladıkları verilerin güvenilir bir standarda oturtulabilmesi hedefleniyor.

Hızlandırma programı çerçevesinde düzenlenen networking etkinlikleriyle sosyal girişimler programa dahil olan özel sektör kuruluşlarıyla tanışma ve işbirliği yapma fırsatı yakaladılar. 37  özel sektör kurumunun dahil olduğu programda 12 işbirliği kuruldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID) ortaklığında yürütülen Sosyal Girişim İstanbul; İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerin etki ölçümleme, yönetme, pazara erişim ve kurumsal iş birlikleri geliştirme konularında kapasitelerini artırmak üzere çalışıyor. Program kapsamında hayata geçirilen PartnerUp Hızlandırma Programı kapsamında ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayacak sosyal girişim-özel sektör işbirlikleri ortaklıklar geliştirmeyi hedefledi.  

Sosyal Girişim İstanbul projesiyle İstanbul merkezli sosyal girişimlerin etki odaklı düşünerek yenilikçi çözümler üretmeleri, yatırım almayı kolaylaştırıcı süreçleri deneyimleyerek uzun soluklu iş birlikleri geliştirmeleri hedefleniyor. Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında ayrıca, sosyal girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarının görüşleri ve Social Value International, SDG Impact Standards, International Financial Reporting Standards Foundation- IFRS gibi uluslararası örnekler de dikkate alınarak sosyal girişimcilik alanında Türkiye’ye özgü bir sosyal etki raporlama standardı oluşturulması hedefleniyor. 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Hakkında:

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. KUSIF, Türkiye’de sosyal etki alanında önde gelen kuruluşlardan biridir; sosyal etki çalışmalarında referans kurum ve uygulama merkezidir. Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kurucu ortağı olarak Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesi ve yönetimi için standartlar belirlemek üzerine çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, fon veren kurumlar, özel sektör ve sosyal girişimciler için sosyal etki üzerine birçok kaynak yayınlamış ve araştırmalar yapmış olan kurum; Türkiye’de ulusal ve uluslararası konferanslar aracılığıyla eğitim, danışmanlık ve bilginin yayılması dahil olmak üzere çeşitli kapasite geliştirme projelerine liderlik etmiştir. KUSIF; Social Value International, Avrupa Sosyal Girişimler ve Etki Odaklı Liderler Ağı ve Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı’nın aktif üyesidir. Sosyal girişimcilik alanında ekosistem geliştirme, kapasite geliştirme, sosyal finansmana erişim ve yatırıma hazır olma konularında çeşitli sosyal girişimcilik projelerine liderlik etmekte ve bu projelere ortak olmaktadır.

Impact Hub İstanbul Hakkında:

Impact Hub İstanbul, dünyada 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yayılan, 20 binin üzerinde üyeye sahip küresel bir sosyal girişimcilik hub’ının İstanbul ayağı. Tüm Impact Hub’lar, gezegen ve insanlık için daha iyi bir gelecek hedefiyle etki odaklı çözümler üretiyor ve etki girişimciliğini geliştirecek araçlar üretiyor. Impact Hub İstanbul, 2016 yılından beri sosyal ve çevresel fayda odağında etki yaratan birey ve kurumları; programları, etkinlikleri ve ortak çalışma alanı aracılığıyla bir araya getiriyor ve destekliyor. Etki odaklı birey ve kurumların kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmeleri için ihtiyaçlarına yönelik özgün içerikler ve metotlar tasarlıyor, işbirliği süreçleri inşa ederek ortak değer üretiyor. Impact Hub İstanbul, temel hedefini, “Hareketi etkiye dönüştürmek!” olarak tanımlıyor. 

Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği:

Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SİİD), sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, sosyal girişimcilik ve girişimcilik ekosistemi oluşturulmasını teşvik etmek, sürdürülebilir etki ve toplumsal fayda yaratmak için çalışan kuruluşlar ve bireyler arasındaki ilişkileri oluşturmak ve beslemek için kurulmuştur. Derneğin amacı, Türkiye’de sürdürülebilir etki yaratmak için çeşitlilikten beslenen ve işbirliğine açık, disiplinler arası bireylerden oluşan bir topluluk oluşturmaktır. Dernek, bugüne kadar sosyal girişimlerle yürüttüğü çalışmalarla önemli bir kuluçka programı yürütme becerisine ve deneyimine sahiptir. Ayrıca Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesinin ortağı olarak dijital platformun geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır.

Vehbi Koç Vakfı Hakkında:

Türkiye’nin sanayi duayeni merhum Vehbi Koç tarafından 17 Ocak 1969’da kurulan Vehbi Koç Vakfı, kuruluşunun 53. yılında Türkiye’ye kazandırdığı onlarca eserin ve on binlerce öğrenciye verdiği desteğin haklı gururunu yaşıyor. Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak kurulduğu günden itibaren çağdaş ve gelişen bir Türkiye’ye katkı sağlamak amacıyla; eğitim, sağlık ve kültür alanlarında toplumun yaşam kalitesini yükseltecek öncü ve örnek hizmetler sunmaktır. Bugüne kadar Türkiye’ye eğitim, sağlık ve kültür alanlarında birçok kurum kazandırmış ve yüzlerce projeye destek vermiş olan Vehbi Koç Vakfı’nın burs vererek destek olduğu öğrenci sayısı 50 bini aştı. Vehbi Koç Vakfı’na ilişkin tüm gelişmeleri www.vkv.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hakkında: 

1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye’ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 43 yüksek lisans ve 30 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi’nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde 68’i burslu olarak eğitim görmektedir. Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören 9419 öğrenci bulunmaktadır. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 20.000’e yakın öğrenci mezun olmuştur. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye’deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer almaktadır.

What do you think?

10k Points
Upvote Downvote

SCHULUNG ZUR SENSIBILISIERUNG FÜR HUPENTÖNE

Beren Saat, Ece Yörenç, Sema Ergenekon und Pelin Diştaş kamen unter der Moderation von Kerem Bürsin zusammen.