in ,

AYM zorunlu din dersi ile ilgili ‘hak ihlali’ kararı verdi

‘Hak ihlali’

Anayasa Mahkemesi, zorunlu din dersine karşı 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu 8 yıl aradan sonra karara bağladı. AYM kararında hak ihlali olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, zorunlu din dersine karşı 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu 8 yıl aradan sonra karara bağladı. AYM kararında hak ihlali olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu zorunlu din dersinin insan hakkı ihlali olduğu gerekçesiyle 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu 8 sene sonra karara bağladı. Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre AYM 7 Nisan günü verdiği karar ile 8 yıldır devam eden dosyada “Anayasa’nın 24. Maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.

AYM’nin kararını değerlendiren Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Tacettin Çolak ise “Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan ve en başta kadınlarımızın özgürleşmesi demek olan laiklik ilkesi, ülkemizde son günlerde büyük saldırılar altında. Diyanet İşleri Başkanlığı, sünni/vahhabi din anlayışını tüm topluma dayatmaktadır. Bu keyfilik, AKP iktidarı döneminde devlet politikasına dönüşmüş durumda. Özellikle Alevi inancına yönelik yok sayma ve hatta düşmanlaştırma girişimlerini de görmekteyiz. Camilere sağlanan her türlü ayrıcalığın kırıntısı bile cemevlerine çok görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“CAMİNİN MİHRABINA MİKROFONLAR KURARAK SİYASAL KONUŞMALAR YAPILIYOR”

Çolak açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi’nin son kararını bir kazanım olarak görmek istiyoruz. Devamının gelmesini temenni ederiz. AKP’giller’in Anayasa’nın 24/son maddesinde tanımlanan ‘Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz’ şeklindeki emredici hükme aykırı iş ve işlemlerinin önüne geçilmelidir. Caminin mihrabına mikrofon kurarak siyasal konuşmalar ve cuma namazı çıkışlarındaki mini mitingler açıkça laiklik ilkesini ihlal eden anayasal suçlardır.”

“KÜÇÜK ÇOCUKLARA DİN EĞİTİMİ VERİLMESİ ANTİ LAİK GİRİŞİMLERDEN BİRİSİDİR”

4-6 yaş grubundaki çocuklara dine eğitimi verilmesi kararına da değinen Çolak, şöyle konuştu:

“Anaokullarında küçük çocuklara din eğitimi verilmesi de benzer anti laik girişimlerden bir tanesidir. O nedenle Anayasa’nın 24/4’üncü maddesinde tanımlanan; ‘…din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır’ kuralının açık ihlalidir. Bu nedenle AYM’nin ihlal kararı vermesi yerinde olmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi’nce bu kararının alındığı günlerde, Tayyip Erdoğan tarafından çıkartılan bir kararname değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü geniş yetkilerle donatıldı.

Böylece MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ‘imam hatip ortaokulu ve liselerinin alanlarıyla ilgili ders kitaplarını’ hazırlayacağı gibi ‘hafızlık’ eğitimi de verebilecekler. Böylece cemaat ve tarikatlarla işbirliği yapabilmesinin önü açılmış oldu. Bu değişiklik de açıkça Laiklik ilkesinin ihlal edildiği Anayasal bir suçtur. Bu suçları işleyen parti Anayasa’nın 68/4. maddesinde tanımlanan ‘demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı’ haline gelmiştir ki, bu tür fiiller de Anayasanın 69. maddesinde öngörülen temelli kapatma nedenidir. Umarız AYM, bu suçlar karşısında da Anayasayı uygulama ferasetini gösterir.”

“AİHM ZORUNLU DİN DERSİ NEDENİYLE TÜRKİYE HAKKINDA HAK İHLALİ KARARI VERDİ”

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu da din derslerinin 12 Eylül askeri darbesi sonrası zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, “12 Eylül Anayasası ile din kültürü ve ahlak dersleri birleştirilerek, ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu ders haline sokuldu. Burada, bir din ile ilgili değil, bütün dinler hakkında genel bilgi verilmesi gerekçesine dayanıldı. Yine bu anayasada, bir dine yönelik din eğitim ve öğretimi ise, kişilerin isteğine ve yasal temsilcilerinin iznine bağlandı. Bu konular Anayasa’nın 24/2’nci maddesinde bu şekilde düzenlendi.

1982 Anayasası döneminde AİHM, 2007 yılında Zengin/Türkiye kararında, anayasadaki düzenlemeye rağmen uygulamanın, kişilerin isteği de gözetilmeden, zorunlu din eğitimine dönüşmesi nedeniyle Türkiye hakkında hak ihlali kararı verilmiştir. Danıştay da bu karardan hareketle, 2007 yılından bu yana din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin, kişilerin isteği olmadan ve de tek bir din ile ilgili eğitim şeklinde verilemeyeceği konusunda kararlar vermiştir. Bu konularda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde ilgili hükümler bulunmaktadır” diye konuştu.

“İMAM HATİP LİSELERİ İHTİYACIN ÖTESİNDE YAYGINLAŞTIRILMIŞTIR”

“Türkiye’de, Lozan Antlaşması gereği, sadece azınlıklar din eğitiminden muaftır” diyen Eminağaoğlu, din derslerinin çoğulculuktan uzaklaştığını ve tek bir din ile zorunlu niteliğe döndüğünü kaydetti. Eminağaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“AİHM ve Danıştay kararları bugüne kadar her yönüyle uygulanmamış, gereği yerine getirilmemiştir. Söz konusu kararlarda, bu derslerin tek bir din anlayışı yerine çoğulcu bir anlayışla, kişilerin ve ebeveynlerinin isteği üzerine verilmesi belirtilmiş iken, giderek uygulamada tek bir dine ilişkin eğitim anlayışı daha da artmış, hatta bu konuda İslam dinine ilişkin başkaca dersler de eklenmiş, ortaokul ve ilkokullar bir yana, yapılan düzenlemeler ile zorunlu din eğitim okul öncesi döneme bile inmiştir. Kuran kurslarının denetimsizliği de ayrı bir konudur.

İmam hatip liseleri de ihtiyacın da ötesinde yaygınlaştırılmıştır. İmam hatip lisesi mezunu olmak, uygulanan politika nedeniyle bir referans durumuna sokulmuştur. Böylece, din eğitimi konusunda kişinin ebeveyninin iradesi olmazsa olmaz ise de sosyal ve siyasal baskılar ve politikalar nedeniyle, okul öncesi çağdan, ilkokul, ortaokul, liseler, imam hatip liseleri gözetildiğinde, bugün mahalle mekteplerinin fiilen devreye sokulduğunu söylemek hiç de abartılı olmayacaktır.”

“LAİK DEVLET DİNLER KARŞISINDA TARAFSIZ KALIR”

Eminağaoğlu, laik devletin dinler karşısında tarafsız kalması gerektiğini belirtirken, “Bugün eğitimin her yönüyle laiklik anlayışına uygun olarak yapıldığını söyleyebilmek olanaksızdır. Bu konuda 12 Eylül döneminden bu yana iktidardaki partiler din eğitim ve öğretiminin, laiklik ilkesine aykırı biçimde verilmesine yönelik düzenlemeler yapmaktan geri durmamıştır. Muhalefet partileri de bu adımlar karşısında etkin tutum takınmaktan uzak durmuştur. Sonuçta, sadece vatandaşların hak arayışlarıyla ise istenilen etkinlikte sonuçlar da ortaya çıkmamıştır” ifadelerini kullandı.

“ZORUNLU DİN EĞİTİMİNE ARTIK SON VERİLMELİDİR”

Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu 8 yıl sonra karara bağladığını vurgularken, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında yapılan bir bireysel başvuruyu, üstelik bağlayıcı olan AİHM kararı da varken, aradan sekiz yıl geçtikten sonra daha yeni karara bağlamıştır. 2007 yılında verilmiş bağlayıcı bir AİHM kararı varken, Anayasa Mahkemesi’nin, önündeki dosyayı tam sekiz yıl bekletmesini hukuken açıklamak mümkün değildir. Durum böyle olunca, idare makamları da aykırı uygulamaları artarak sürdürmekten geri durmamaktadır.

2007 yılındaki AİHM ve Danıştay kararlarının uygulanması bir yana, bu kararlardan sonra aykırı uygulamalar daha da artmıştır. Şimdi Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar sonrasında, şimdiye kadar aykırı uygulamaları sürdüren iktidar veya buna sessiz kalan muhalif iradenin etkin bir adım atacağını düşünmek gerçekçi olmayacak ise de, laiklik ve hukukun üstünlüğü gözetilerek, aykırı uygulamalar, yeni başvurulara yol açılmadan ivedilikle sonlandırılmalıdır. Dolayısıyla yeni kuşakların kimlik ve kişilik yapılarının, anayasa ve uluslararası sözleşmelere de aykırı olarak verilecek zorunlu bir din eğitimi ile biçimlenmesine artık son verilmelidir.”

PIRHA

What do you think?

10k Points
Upvote Downvote

NG Phaselis Bay

Ölfreigabe der IEA